Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1-9 jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus jakaa keskenään 
vastuualueet, joita kukin ryhtyy hoitamaan.

Hallitus 2023

Edunvalvontatiimi:
Puheenjohtaja: Jani Linjamäki
Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Suvi Mäenpää
Tekniikan tutorvastaavat: Nelly Liminka ja Aliina Vuorela
Jäsenvastaava: Aaro Mäki-Jouppila
Häirintäyhdyshenkilöt: Teemu Luukkanen, Jani Linjamäki ja Salla Kaukola


Tapahtumatiimi:
Rahastonhoitaja: Niko Ronkainen
Tapahtumavastaavat: Tuuli Kupiainen ja Juuso Heinonen

Viestintätiimi:
Sihteeri: Salla Kaukola
Viestintä- ja markkinointivastaava: Neva Tauriainen
Yhteyshenkilövastaava/varapuheenjohtaja: Teemu Luukkanen