Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen taloudesta, hän tietää paljonko yhdistyksellä on rahaa, mitkä ovat lähitulevaisuuden tulot sekä menot. Rahastonhoitaja huolehtii, että laskut tulee maksetuksi sekä suunnittelee ja vahtii vuosibudjetin toteutumista.

Rahastonhoitaja

Juuli Valli
juuli.valli(at)seamk.fi