Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu pitää hallituksen langat käsissä, johtaa kokouksia sekä delegoida tehtäviä. Hän huolehtii, että sovitut asiat tulee tehdyiksi.

Puheenjohtaja pitää siis kokonaiskuvan käsissään, innostaa muita hallituksen jäseniä ja yleisesti ottaen toimii yhdistyksen edustajana sekä "keulakuvana". Hän tietää mistä yhdistys on tullut, sekä minne se on menossa.


 

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt.


Puheenjohtaja

Niko Ronkainen
niko.ronkainen(at)seamk.fi

Varapuheenjohtaja

Erik Järvinen
erik.jarvinen(at)seamk.fi