Tutorointi

Tutor on opiskelija, joka vapaaehtoisesti osallistuu uusien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opastamiseen. Tutor ohjaa, auttaa, neuvoo ja myötäelää opiskelijan rinnalla koko opiskelun alkutaipaleen ajan. 

Tutorin puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suurissakin opiskelua tai elämää koskevissa asioissa.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa toimii yli 120 aktiivista tutoria.

Jokaisesta yksiköstä löytyy yksikön oma tutorvastaava, joka organisoi yksikön sisäistä tutortoimintaa.

Tutorit vastaanottavat uudet opiskelijat yksiköissä ja toimivat heidän tukenaan, jokaisella opiskelunsa aloittavalla ryhmällä  on oma tutor jonka puoleen kääntyä.

Tutortoiminta on hauskaa ja verkostoitumista parhaimmillaan. Lisäksi toiminnasta saa aktiivisuuden mukaan opintopisteitä.

Tutorvastaavat:
Atte Haapanen
atte.haapanen(at)seamk.fi

Tomi Katajamäki
tomi.katajamaki(at)seamk.fi