Sosiaali- ja koulutuspolitiittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen sektori huolehtii opiskelijoiden opintososiaalisista asioista. Näitä ovat mm. asumiseen, terveydenhuoltoon ja opiskelijan toimeentuloon kuuluvat asiat.

Opiskelijan jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat, kuten esimerkiksi opiskelijaruokailu, ovat myös osa sosiaalipoliittista toimintaa.

Sosiaali- ja koulutuspolitiittinen vastaava

Aliina Kyröläinen
aliina.kyrolainen(at)seamk.fi