Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilövastaava huolehtii yhdistyksen yhteyshenkilöiden informoinnista. Hän järjestää yhteyshenkilöille erilaisia koulutustilaisuuksia yhdessä insinööriliiton kanssa.
Yhteyshenkilövastaava pitää yhteyshenkilöt tietoisina hallituksen päätöksistä ja varmistaa, että tieto kulkee myös yhteyshenkilöiltä hallitukselle

Yhteyshenkilövastaava

Neva Tauriainen
neva.tauriainen(at)seamk.fi