Yhteyshenkilöksi

Informaation jakelu

Yksi yhteyshenkilön tärkeimmistä tehtävistä on toimia kaksisuuntaisen informaation välittäjänä. Jäsenille on välitettävä tietoa paikallisyhdistyksen, IOL:n ja IL:n asioista, samoin kuin kaikista muista opiskelijaa kiinnostavista asioista. Paras tapa tiedottamisessa on suullinen informointi ennen oppitunteja ja tämän lisäksi on asioista syytä laittaa kirjallinen info, joko kiertämään luokkaan tai sitten luokan kalenteriin sille varatulle paikalle.

Koska toiminnan on oltava nimenomaan jäsenkunnan tarpeisiin perustuvaa, on ensiarvoisen tärkeää, että yhteyshenkilö välittää luokan tarpeita myös PY:n hallitukselle. Yhteyshenkilö voi pitää säännöllisin väliajoin luokan palavereita. Nämä palaverit antavat hyvän mahdollisuuden luokan muille oppilaille kertoa, mistä kenkä milloinkin puristaa. Vain jäsenistöltä saatavan palautteen kautta on paikallisyhdistyksen toimintoja mahdollista kehittää jäsenkuntaa tyydyttävään suuntaan.


Jäsenhankinta

Yhteyshenkilön tulee osata opastaa insinööriopiskelijoita IOL:n toimintaan, kertoa jäseneduista ja näin osaltaan varmistaa jäsenrakenteen suotuisa kehittyminen. Jäsenhankinta ei ole mikään itsetarkoitus, mutta tosiasia on, että mitä enemmän meillä on jäseniä, sitä paremmin me pystymme insinööriopiskelijoiden asioita ajamaan. Yhteyshenkilön ei tule tyrkyttää jäsenyyttä väkisin, vaan oikean ja positiivisen informaation kautta hän onnistuu herättämään kiinnostuksen paikallisyhdistyksen ja IOL:n toimintaan ja näin opiskelijalle tulee halu kuulua oman alansa opiskelijajärjestöön.


Asiantuntija

Yhteyshenkilö on luokan valitsema kontaktihenkilö. Yhteyshenkilöillä on mahdollisuus kouluttaa itseään YH-kursseilla, joilla he saavat hyvän perustan itsensä kehittämiseen arvostetuksi ja luotettavaksi yhteisten asioiden hoitajaksi. Koulutuksen lisäksi yhteyshenkilöt lisäävät tietojaan mm. yhteyshenkilöpostin välityksellä sekä tietysti seuraamalla aktiivisesti ympäröivää yhteiskuntaa.


Yhteyshenkilön edut

Mahdollisuus vaikuttaa

Saa esiintymistaitoa ja kokemusta

Saa käytännön kokemusta kokoustekniikasta

Mahdollisuus osallistua koulutuksiin

Opettaa tiimityö- ja neuvottelutaitoja.

Antaa mahdollisuuden edetä järjestötoiminnassa

Voi harjoittaa työelämätaitoja opiskeluaikana

Aktiivisuus on plussaa työnhaussa

Jos tämän jälkeen rupesi asia kiinnostamaan, niin lähetä sähköpostia senior.hallitus[at]seamk.fi