Kannanotto, Samon hallintosääntömuutos

3.5.2019

SenIOR ry:n hallitus on huolissaan Opiskelijakunta SAMO:n hallintosääntöesityksestä, jossa yksikön johtoryhmän opiskelijajäsenen valinta suoritettaisiin avoimena hakuna. Tähän mennessä opiskelijayhdistykset ovat esittäneet oman ehdokkaansa SAMO:n hallitukselle, joka puolestaan on esittänyt opiskelijajäsen ehdokkaat edustajistolle. Tällä tavoin myös yhteistyö yksikön johtoryhmän kanssa on toiminut sulavasti.

SenIOR ry sekä muut allekirjoittaneet opiskelijayhdistykset ovat huolissaan tiedon liikkumisesta johtoryhmän, sekä opiskelijoiden välillä, sillä järjestäytymättömiltä opiskelijoilta voi puuttua tarvittavat kanavat käsiteltävien asioiden hoitamiseen.

Ohessa virallinen kannanotto:

OPISKELIJAEDUSTAJAT YKSIKÖIDEN JOHTORYHMISSÄ

Opiskelijakunta SAMO:n edustajisto kokoontui syyskokouksessa 28.11.2018.

Kokouksessa keskusteltiin yksiköiden johtoryhmien opiskelijajäsenten valinnoista sekä luvattiin selvittää valintaprosessia näihin.

Kokouksessa keskusteltiin mahdollisuudesta laittaa yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajapaikat avoimeen hakuun. Tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että kuka tahansa opiskelija voisi hakea opiskelijaedustajaksi yksikön johtoryhmään riippumatta siitä, onko hän opiskelija-aktiivi vai ei.

Me allekirjoittaneet emme kannata opiskelijaedustajien julkista hakua johtoryhmiin. Kyseisten tahojen mielestä opiskelijaedustajina tulisi toimia opiskelijat, jotka ovat läheisesti kytköksissä oman yksikön edunvalvonnan asioihin. Näin voimme taata, että informaatio kulkee niin opiskelijoilta johtoryhmälle, kuin myös johtoryhmältä edunvalvojille sekä opiskelijoille.

Esiin herää myös kysymyksiä; Onko avoimessa haussa liian isot riskit muun muassa siihen, että opiskelijaedustajan ja opiskelijayhdistyksen välinen kommunikaatio ei toimi tai siihen, että opiskelijaedustajalta saattaa puuttua tarvittavat kanavat käsiteltävien asioiden hoitamiseen?

Myös johtoryhmien toiveena on, että opiskelijajäsen tulisi alan opiskelijayhdistyksestä, sillä heiltä löytyy valmiit kanavat sekä valmiudet viestiä johtoryhmien asioista opiskelijoille.

Täten esitämmekin, että yksikön opiskelijayhdistys esittää johtoryhmän opiskelijaedustajaa/edustajia edustajistolle, kuten tähänkin asti on toimittu.

Kannanoton allekirjoittaneet:

  • SenIOR ry:n puheenjohtaja Panu Weckman
  • SULKA ry:n puheenjohtaja Annika Pihlainen
  • SOSSU ry:n puheenjohtaja Selina Koskiniemi
  • KUTU ry:n puheenjohtaja Valtteri Silvola
  • SeAMK Tekniikan yksikön johtaja Jukka Pajula.